TS.BS Nguyễn Văn Thi

Cố vấn chuyên môn phòng khám đa khoa Y Khoa Hà Nội

Xem thêm bác sĩ

Bác sĩ

GS.TS,NGND Phạm Minh Thông

Bác sĩ Chuyên khoa X-quang, Chụp cắt lớp vi tính, Cộng hưởng từ, Siêu âm chẩn đoán

GS. TS. Trung tướng Lâm Khánh

Cố vấn chuyên môn phòng khám đa khoa Y Khoa Hà Nội