Ban Giám Đốc Phòng Khám

Thạc sĩ – Bác sĩ Mai Thị Kim Loan

Giám đốc Phòng khám đa khoa Y khoa Hà Nội

Ban cố vấn chuyên môn

GS. TS. NGND Phạm Minh Thông

Chủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên môn PKĐK YKHN

GS. TS. Trung tướng Lâm Khánh

Cố vấn chuyên môn phòng khám đa khoa Y Khoa Hà Nội

TS. BS Lê Tuấn Linh

Cố vấn chuyên môn phòng khám đa khoa Y Khoa Hà Nội

TS. BS Lê Thanh Dũng

Cố vấn chuyên môn phòng khám đa khoa Y Khoa Hà Nội

TS.BS Nguyễn Văn Thi

Cố vấn chuyên môn phòng khám đa khoa Y Khoa Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ đầu ngành

GS.TS,NGND Phạm Minh Thông

Bác sĩ Chuyên khoa X-quang, Chụp cắt lớp vi tính, Cộng hưởng từ, Siêu âm chẩn đoán

Ths.Bs Mai Thị Kim Loan

Bác sĩ chuyên khoa Nội Phòng khám đa khoa Y khoa Hà Nội

Ths.Bs Vũ Công Thắng

Bác sĩ Chuyên khoa Tai Mũi Họng